Kromme Nieuwegracht 6 | 3512 HG Utrecht | Telefoon 030 2300799 | E-mail secr@verwey-jonker.nl
 
 

Evaluatietool voor cliëntenraden: wat doet jouw gemeente/UWV voor werkzoekenden met een psychische kwetsbaarheid


 

Welkom bij de evaluatietool! Deze tool ondersteunt cliëntenraden bij het maken van een gestructureerde beoordeling van het huidige beleid van de gemeente of UWV rondom werkzoekenden met een psychische kwetsbaarheid.

 

De evaluatietool bestaat uit 4 stappen:

Stap 1: Antwoorden formuleren op de vragen
Stap 2: Digitaal invullen van de vragenlijst (dit kunt u via deze website doen)
Stap 3: Bespreken feedbackrapport binnen de raad
Stap 4: In gesprek met UWV/de gemeente

 

Bij de evaluatietool hoort een handleiding. Neem deze goed door voor u de vragen invult. De handleiding vindt u hier

 

Nadat u de vragenlijst heeft beantwoord, verschijnt een rapport met de beoordeling. U krijgt de mogelijkheid om het rapport te downloaden of te printen. Bespreek de resultaten van het rapport in uw cliëntenraad. Dit biedt aanknopingspunten voor strategisch overleg met de gemeente / UWV.  

 

Instructie voor het invullen:

 

Geef bij de open vragen in deze vragenlijst antwoord in maximaal 2 zinnen: deze antwoorden komen letterlijk terug in het beoordelingsrapport.

 

De enquête is opgedeeld in een aantal onderdelen. Als u op het merendeel van de vragen in één onderdeel de antwoordoptie ‘weet ik niet’ aankruist, dan verschijnt er voor dat onderdeel een onvoldoende in het feedbackrapport. In dat geval betekent dit dat de cliëntenraad onvoldoende zicht heeft op dat specifieke onderdeel.

 

Routewijzer naar werk:
Naast de evaluatietool het Verwey-Jonker Instituut ook digitale routewijzer naar werk ontwikkeld, waar mensen met een psychische kwetsbaarheid informatie kunnen vinden over werk zoeken en behoud van werk. Zie www.routewijzernaarwerk.nl